Bewezen duurzaamheid

 
Als we beloven dat onze daken decennialang meegaan, dan maken we die belofte ook hard. Daarom laat De Boer zijn daken door onafhankelijke instanties (WTCB i.s.m. SGS en gespecialiseerde labo’s) testen op zijn duurzaamheid. Het eerste DuO duurzaamheidsrapport dateert van 2000, 10 jaar nadat de eerste DuOdaken hun intrede gedaan hebben. In 2005 volgde een tweede duurzaamheidsrapport dat opnieuw goede resultaten opleverde. Bij het derde duurzaamheidsrapport in 2010 luidde de conclusie dat DuO, mits correct onderhoud, een levensduur van minimum 35 jaar heeft.
 
In de loop van 2015 wordt wereldwijd een vierde duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd.
Opmerkelijk feit is dat de resultaten van de eerste drie duurzaamheidsonderzoeken in alle werelddelen en klimatologische omstandigheden hetzelfde hoge niveau bereiken.

Het DuO Levensduurraport