10 jaar productgarantie

Op alle waterdichtheidsmembranen biedt De Boer een productgarantieverzekering van 10 jaar. De polis die De Boer afsluit bij verzekeringsmaatschappij Amlin Corporate Insurance verzekert het risico op fabricagefouten gedurende 10 jaar. Het gaat om productiefouten die hun invloed hebben op de waterdichtheid van het dakcomplex. De polis omvat, in geval van een dakrolproduct dat gebreken vertoont die leiden tot lekkages van het dak, de terugbetaling van de kosten voor het plaatsen, wegnemen en herplaatsen van het product. Kortom, alle kosten, van materialen en lonen tot verhuring van materieel, die nodig zijn om het beschadigde dakcomplex in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. De kosten voor deze polis neemt De Boer voor zijn rekening.  

10 jaar applicatiegarantie

Ook lekken die het gevolg zijn van een gebrekkige plaatsing door de dakwerker, kunnen via een aparte polis verzekerd worden. Deze polis omvat alle kosten om het beschadigde dakcomplex in zijn oorspronkelijke toestand terug te brengen. Deze kosten reiken van de vervanging van het gebrekkig geplaatste product tot de kosten van het huren en de plaatsing van de stellingen.
De kosten voor deze polis worden in overleg met de dakdekker/bouwheer doorgerekend.

Bezoek onze garantiewebsite