Reflect coating is een wit coatingsysteem aan te brengen op het dak om een betere weerkaatsing van de zonnestralen te bekomen. Hierdoor kan de oppervlaktetemperatuur verlagen en de werking van fotovoltaïsche cellen en airco-systemen verbeteren.

1. Reflect ultra hybrid

1 component hybride afdichtings- én reflectcoating op basis van elastomeren. Reflect ultra hybrid verlengt de levensduur van uw dak met 10 jaar en vermindert de oppervlaktewarmte van een bitumen dak tot 50 %. Kan rechtstreeks aangebracht worden op verschillende types dakmembranen.