Een groenmuur biedt tal van voordelen. Zowel op economisch als op ecologisch vlak maar uiteraard ook op esthetisch vlak.
We sommen graag enkele voordelen voor u op:

verhoogt levensduur

Een groenmuur fungeert niet enkel als extra beschermingslaag voor uw gevel tegen UV-straling, weer en wind, maar beschermt ook tegen mechanische beschadigingen. Hierdoor wordt de levensduur van uw gevel aanzienlijk verlengd.

Geluidsreducerend

Een groenmuur absorbeert een groot deel van de geluidsgolven in plaats van ze te weerkaatsen zoals een gewone muur.

Luchtzuiverend

De vegetatie van groenmuren filtert stofdeeltjes en neemt gassen, waaronder CO2, op. Tijdens het biochemische proces waarbij planten licht in energie omzetten, geven ze de CO2 terug aan de atmosfeer af in de vorm van zuurstof.

Verhoging esthetische waarde

Saaie muren worden omgevormd tot groene kunstwerken. Onrechtstreeks verhoogt dit de waarde van het gebouw.

Positief imago

zichtbaar in de natuur investeren zal steeds positief onthaald worden.

Vermindering Urban Heat Island effect

In stedelijke omgevingen is de lucht droger en de temperatuur hoger. In de zomer kan de temperatuur in steden tot 7° C hoger liggen dan op het platteland. Dit fenomeen is het gevolg van het ‘Urban Heat Island’-effect. Groendmuren werken dit fenomeen tegen.

Verhoogde biodiversiteit

Elke groenmuur is een natuurlijke biotoop waar fauna en flora de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Verlaagt stress

Studies tonen aan dat groene omgevingen een gunstige invloed hebben op de gemoedstoestand en lichamelijke gezondheid van de mensen.