Een groendak biedt tal van voordelen. Zowel op economisch als op ecologisch vlak maar uiteraard ook op esthetisch vlak.
We sommen graag enkele voordelen voor u op:

verhoogt levensduur

Het groendak fungeert niet enkel als extra beschermingslaag voor uw dak tegen UV-straling, weer en wind, maar beschermt ook tegen mechanische beschadigingen. Hierdoor wordt de levensduur van uw dakbedekking aanzienlijk verlengd.

Geluidsreducerend

Doordat een groendak het totale dakpakket aanzienlijk vergroot worden geluiden extra gedempt.

Luchtzuiverend

De vegetatie op groendaken filtert stofdeeltjes en neemt gassen, waaronder CO2, op. Tijdens het biochemische proces waarbij planten licht in energie omzetten, geven ze de CO2 terug aan de atmosfeer af onder de vorm van zuurstof.

Verhoging esthetische waarde

Lege oppervlaktes worden omgevormd tot mooie groene zones die vanaf hogere gebouwen perfect zichtbaar zijn. Onrechtstreeks verhoogt dit de waarde van het gebouw.

Positief imago

zichtbaar in de natuur investeren zal steeds positief onthaald worden.

Vermindering Urban Heat Island effect

In stedelijke omgevingen is de lucht droger en de temperatuur hoger. In de zomer kan de temperatuur in steden tot 7° C hoger liggen dan op het platteland. Dit fenomeen is het gevolg van het ‘Urban Heat Island’-effect. Groendaken werken dit fenomeen tegen.

Verhoogde biodiversiteit

Elk groendak is een natuurlijke biotoop waar fauna en flora de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Vertraagde afvoer regenwater

Groendaken zijn in staat om water vast te houden. Het water komt bijgevolg met enige vertraging in het rioleringssysteem terecht wat het risico op overbelasting aanzienlijk verminderd.

Verhoging rendement zonnepanelen

Volgens onderzoek is de efficiëntie van zonnepanelen op een groen dak 9 tot 16 % hoger dan de efficiëntie van zonnepanelen op een gewoon dak.

Verlaagt stress

Studies tonen aan dat groene omgevingen een gunstige invloed hebben op de gemoedstoestand en lichamelijke gezondheid van de mensen.