Vegetatielaag

Extensieve groendaken :
De plantenkeuze beperkt zich vooral tot sedum, mossen en in sommige gevallen kruiden.

Intensieve groendaken :
Een vrije plantenkeuze laat alle opties toe : van bloemperkjes tot gazon, heesters en bomen.
 

Let op: plantensoorten met een agressief wortelgestel of penwortels zijn niet geschikt voor groendaken.

Groeimedium

De planten gebruiken deze laag om te wortelen. Dit is dan ook het belangrijkste onderdeel van het groendaksysteem en kan bestaan uit mineraal substraat of een steenwollaag.

Als voedingsbodem voor de planten moet het substraat niet alleen over de juiste fysische, chemische en biologische samenstelling beschikken. Ook de verluchting en de waterhuishouding is van groot belang. We stemmen de laagdikte af op de gewenste vegetatie. Grotere planten eisen natuurlijk een dikkere substraatlaag.

Waterhoudende laag

Deze optionele laag fungeert als extra waterbuffer. Een waterhoudend geotextiel of minerale wol worden onder het groeimedium voorzien om voldoende waterretentie te krijgen.
De keuze om deze extra laag te voorzien hangt af van de gekozen vegetatie, de maximale opbouwhoogte en de belasting van het dak.

Drainage

Deze laag bestaat uit twee filtervliezen met daartussen een centrale krullenmat.

Door deze specifieke opbouw vervult deze laag drie functies:

  • het overtollige water draineren;
  • de onderliggende waterdichtingslaag tegen mechanische beschadigingen beschermen;
  • de fijne substraatdeeltjes filteren, zodat verstopping van de waterafvoeren vermeden wordt.
     

Wortelwerende laag

Een groendak kan niet zomaar op elk type dakbedekking gelegd worden aangezien wortels van planten steeds op zoek zullen gaan naar water. Het is daarom belangrijk om te kiezen voor een type dakbedekking dat tegen worteldoorgroei bestand is. De Boer DuO HT Landscape is hiervoor de ideale dakbedekking.

 

 

onze groendaken zorgen voor de biodiversiteit op uw gebouw