Elk type van groendak heeft onderhoud nodig.

Extensieve groendaken hebben zéér weinig onderhoud nodig. In het eerste levensjaar is het aangeraden de extensieve begroening bij voorkeur om de drie maanden te inspecteren. Daarna volstaat één inspectie per jaar.

Het onderhoud beperkt zich doorgaans tot :

  • bemesten met voedingsstoffen
  • eventueel onkruid verwijderen
  • bijzaaien waar nodig
  • algemene vervuiling, waaronder opgehoopte bladeren, verwijderen;
  • alle dakdetails nakijken.

Intensieve groendaken vergen doorgaans hetzelfde onderhoudsniveau als een gewone tuin. De plantenkeuze zal bepalend zijn voor de mate en frequentie van de nodige zorgen.

periodiek onderhoud bij groendaken is nodig en kan door De Boer Green uitgevoerd worden