De Boer heeft tijdens een event van de gemeente Schoten de "Milieuprijs voor duurzame lokale economie 2017" in ontvangst mogen nemen.

De milieuraad van de gemeente Schoten vond dat de inspanningen omtrent het De Boer fietsbeleid (mensen aanzetten om meer met de fiets naar het werk te komen), recyclage van productie overschotten, het organiseren van de groepsaankoop voor groendaken (www.groepsaankoop-groendaken.be), recyclage van Easyfoam cans dmv statiegeld, het doorgedreven mileiubeleid dat De Boer al sinds jaren voert (ISO 14001 gecertificeerd sinds 2007), enz... de doorslag gaven om voor De Boer te kiezen.

Alle collega's van De Boer zijn uitermate trots op deze award, een blijk van waardering van de gemeente Schoten uit voor de dagdagelijkse inspanningen omtrent onze "zorg" voor het milieu.